โรงเรียนบ้านห้วยชัน

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านห้วยชัน ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-954336

แจกนมกล่องโรงเรียนให้บุตรหลาน วันที่ 20 พ.ค.63

แจกนมกล่องโรงเรียน ให้บุตรหลาน

วันที่ 20 พ.ค.63 ผู้ปกครองสามารถเดินทางมารับนมกล่องได้ที่ โรงเรียนบ้านห้วยชัน ให้บุตรหลาน ได้ตั้งแต่เวลา11.00 น.เป็นต้นไปครับ รูปแบบการรับส่งตามนโยบาย ศบค. กำหนดไว้ครับ

แจกนมกล่องโรงเรียน
แจกนมกล่องโรงเรียน