โรงเรียนบ้านห้วยชัน

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านห้วยชัน ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-954336

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยโศก

building1
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2522
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2538
building4
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2527
building5
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
อาคารสถานที่
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
building7
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
building8
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2559
อาคารสถานที่
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2546
building10
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2530
building11
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556