โรงเรียนบ้านห้วยชัน

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านห้วยชัน ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-954336

สิทธิ์เข้าร่วมสอบตอบปัญหาธรรมะก้าวหน้าระดับชาติ

สิทธิ์เข้าร่วมสอบ ตอบปัญหาธรรมะก้าวหน้าระดับชาติ

ทาง โรงเรียนบ้านห้วยชัน ของเรา และ คณะครูอาจารย์ ขอร่วมแสดงความยินดี ให้กับ ด.ญ.จิราภา ผาสิน (น้องเอิญ) ที่ได้รับสิทธิ์ เข้าร่วมสอบตอบปัญหาธรรมะก้าวหน้าระดับชาติ ด้วยนะครับ

สิทธิ์เข้าร่วมสอบ