โรงเรียนบ้านห้วยชัน

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านห้วยชัน ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-954336

กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ 26 มิถุนา ที่ผ่านมานั้นทาง โรงเรียนบ้านห้วยชัน ของเรานั้นได้ทำการร่วมมือกันกับ คณะครู อาจารย์ และ ผู้บริหาร เพื่อร่วมจัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ให้กับเด็ก ๆ นักเรียน ให้เข้ากิจกรรม เพื่อให้น้องๆเรียนรู้ถึงความอันตรายของยาเสพติด แก่น้องๆนั่นเอง

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันต่อต้านยาเสพติดโลก