โรงเรียนบ้านห้วยชัน

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านห้วยชัน ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-954336

ประชุมการวางแผนงานของโรงเรียน

ประชุมการวางแผนงาน ของโรงเรียน

วันนี้ทาง โรงเรียนบ้านห้วยชัน ของเราต้องขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ทุกๆท่านที่ให้ความร่วมมือ และ เดินทางมาร่วม ประชุมการวางแผนงาน ของโรงเรียนบ้านห้วยชัน ครับ

ประชุมการวางแผนงาน
ประชุมการวางแผนงาน