โรงเรียนบ้านห้วยชัน

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านห้วยชัน ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-954336

บุคลากร

บุคลากร ทางการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยชัน บุคลากร ผู้ให้ความรู้ แก่เด็กนักเรียน

บุคลากร