โรงเรียนบ้านห้วยชัน

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านห้วยชัน ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-954336

กิจกรรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย

กิจกรรมโครงการฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย

วันนี้ทาง โรงเรียนบ้านห้วยชัน ของเรา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ” โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในครัวเรือนและการป้องกันภัยทางถนน ”  กับพี่ๆตำรวจ เพื่อเป้าหมายที่จะปลูกฝังให้เด็ก ๆ เกิดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน ต้องขอขอบคุณพี่ ๆ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ามามอบความรู้ความและบรรเทิงแก่เด็ก ๆ ขอบคุณครับ

กิจกรรมโครงการฝึกอบรม

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน

กิจกรรมโครงการฝึกอบรม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน