โรงเรียนบ้านห้วยชัน

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านห้วยชัน ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-954336

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันนี้ทางโรงเรียนของเรา โรงเรียนบ้านห้วยชัน ได้ร่วมมือกับ คณะครู อาจาย์ นักเรียน ผู้บริหาร และ ผู้ปกครอง ในการจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติประจำปี เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆได้รู้ถึงประเภณีและความดีงามครับ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ