โรงเรียนบ้านห้วยชัน

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านห้วยชัน ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-954336

กิจกรรมตลาดนัดตามรอยพ่อ

กิจกรรมตลาดนัด ตามรอยพ่อ

วันนี้ทาง โรงเรียนบ้านห้วยชัน ของเรานั้น ได้ร่วมมือกับ คณะครู อาจารย์ และผู้บริหาร หลายท่านเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมให้แก่เด็ก ๆ นักเรียน โดยใช้ชื่อกิจกรรมนี้ว่า ” กิจกรรมตลาดนัด ตามรอยพ่อ ”

 

กิจกรรมตลาดนัด
กิจกรรมตลาดนัด